گروه موسیقی «دال» به پرسش‌های طرفدارانش پاسخ داد

گروه موسیقی «دال» به پرسش‌های طرفدارانش پاسخ داد

۵۷۳۱۹۳۳۵

ترانه‌سرای گروه موسیقی «دال» درباره نامگذاری این گروه، گفت: هنگام نامگذاری، اسم «دال» را به نشانه حرف اول دوستی انتخاب کردیم تا همیشه یادمان باشد چیزی که سبب شد تا نغمه‌های اولیه ساخته شود، بر چه اساسی بوده است.

گروه موسیقی «دال» به پرسش‌های طرفدارانش پاسخ داد

(image)

ترانه‌سرای گروه موسیقی «دال» درباره نامگذاری این گروه، گفت: هنگام نامگذاری، اسم «دال» را به نشانه حرف اول دوستی انتخاب کردیم تا همیشه یادمان باشد چیزی که سبب شد تا نغمه‌های اولیه ساخته شود، بر چه اساسی بوده است.
گروه موسیقی «دال» به پرسش‌های طرفدارانش پاسخ داد

خبرگذاری خوزستان

About