دانلود رایگان آهنگ یاسین شهریاری داری میری

دانلود رایگان آهنگ یاسین شهریاری داری میری

بنام

 

دانلود آهنگ جدید یاسین شهریاری بنام داری میری

 
داری میریو میگی دیگه نمیتونی بمونی
همه چی تمومه انگاری
راحت برو دست دست نکن منم اصلا ندارم اصراری
چرا بمونیو بسوزیو بسازیو عمرتو هدر کنی پای من
تویی که ممکنه مهم باشه واست هرچیزی تودنیا به جای من

برو بزار دیگه تنها بمونم چه فرقی داره چی میاد به سرم
برو باهرکی میری خوش باش بزار من بمونمو دل در به درم
چیه نگرونه چی هستی همه چی همونی شد که خودت خواستی
آره حقمه هرچی بگی بازم حرفی هست بگو بی رودروایسی
داری میریو میگی دیگه نمیتونی بمونی
همه چی تمومه انگاری
راحت برو دست دست نکن منم اصلا ندارم اصراری

چرا بمونیو بسوزیو بسازیو عمرتو هدر کنی پای من
تویی که ممکنه مهم باشه واست هرچیزی تودنیا به جای من

اَدُنُم که دلت جای دِگَه بَندِن دل از توم کَندن بِرَه دگَه اُمناوا بت بگینوم
دِگه فرقی به حال مه ناکُن بره زندگیت از مه جُدا کن
بره بی خو نشون اتدا خیلی زود
بره که زندگیت تو اتکه دود
بره که زندگیم اتکه نابود
میخوام خاطراته خوب و بدترو از خاطرم بریزم بیرون
ببین از من چی ساختی آخه تو یه مرده وامونده و داغون
آره معنیه دوست داشتنو فهمیدم تو بهم فهموندی
هرکی هرچی گفت باور نکنم منو ترسوندی از عشق
برو بزار دیگ تنها بمونم چه فرقی داره چی میاد به سرم
برو باهرکی میری خوش باش بزار من بمونمو دل در به درم
چیه نگرونه چی هستی همه چی همونی شد که خودت خواستی
آره حقمه هرچی بگی بازم حرفی هست بگو بی رودروایسی
داری میریو میگی دیگه نمیتونی بمونی همه چی تمومه انگاری
راحت برو دست دست نکن منم اصلا ندارم اصراری

چرا بمونیو بسوزیو بسازیو عمرتو هدر کنی پای من
تویی که ممکنه مهم باشه واست هرچیزی تودنیا به جای من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یاسین شهریاری داری میری

بنام

 

دانلود آهنگ جدید یاسین شهریاری بنام داری میری

 
داری میریو میگی دیگه نمیتونی بمونی
همه چی تمومه انگاری
راحت برو دست دست نکن منم اصلا ندارم اصراری
چرا بمونیو بسوزیو بسازیو عمرتو هدر کنی پای من
تویی که ممکنه مهم باشه واست هرچیزی تودنیا به جای من

برو بزار دیگه تنها بمونم چه فرقی داره چی میاد به سرم
برو باهرکی میری خوش باش بزار من بمونمو دل در به درم
چیه نگرونه چی هستی همه چی همونی شد که خودت خواستی
آره حقمه هرچی بگی بازم حرفی هست بگو بی رودروایسی
داری میریو میگی دیگه نمیتونی بمونی
همه چی تمومه انگاری
راحت برو دست دست نکن منم اصلا ندارم اصراری

چرا بمونیو بسوزیو بسازیو عمرتو هدر کنی پای من
تویی که ممکنه مهم باشه واست هرچیزی تودنیا به جای من

اَدُنُم که دلت جای دِگَه بَندِن دل از توم کَندن بِرَه دگَه اُمناوا بت بگینوم
دِگه فرقی به حال مه ناکُن بره زندگیت از مه جُدا کن
بره بی خو نشون اتدا خیلی زود
بره که زندگیت تو اتکه دود
بره که زندگیم اتکه نابود
میخوام خاطراته خوب و بدترو از خاطرم بریزم بیرون
ببین از من چی ساختی آخه تو یه مرده وامونده و داغون
آره معنیه دوست داشتنو فهمیدم تو بهم فهموندی
هرکی هرچی گفت باور نکنم منو ترسوندی از عشق
برو بزار دیگ تنها بمونم چه فرقی داره چی میاد به سرم
برو باهرکی میری خوش باش بزار من بمونمو دل در به درم
چیه نگرونه چی هستی همه چی همونی شد که خودت خواستی
آره حقمه هرچی بگی بازم حرفی هست بگو بی رودروایسی
داری میریو میگی دیگه نمیتونی بمونی همه چی تمومه انگاری
راحت برو دست دست نکن منم اصلا ندارم اصراری

چرا بمونیو بسوزیو بسازیو عمرتو هدر کنی پای من
تویی که ممکنه مهم باشه واست هرچیزی تودنیا به جای من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ یاسین شهریاری داری میری

خبر فرهنگیان

About