اولین آلبوم گروه راک «سه نقطه» منتشر می شود

اولین آلبوم گروه راک «سه نقطه» منتشر می شود

photo_2016-07-12_14-28-36

رونمایی از اولین آلبوم گروه موسیقی سه نقطه با عنوان «جایی برای همیشه»، ۳۱ تیرماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز موسیقی بتهوون برگزار می شود.
+حضور برای همه مخاطبان در مراسم رونمایی آلبوم «جایی برای همیشه» آزاد است

اولین آلبوم گروه راک «سه نقطه» منتشر می شود

(image)

رونمایی از اولین آلبوم گروه موسیقی سه نقطه با عنوان «جایی برای همیشه»، ۳۱ تیرماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز موسیقی بتهوون برگزار می شود.
+حضور برای همه مخاطبان در مراسم رونمایی آلبوم «جایی برای همیشه» آزاد است
اولین آلبوم گروه راک «سه نقطه» منتشر می شود

لوکس بلاگ

About