دانلود رایگان آهنگ سینا گلزار مرد پاییزی

دانلود رایگان آهنگ سینا گلزار مرد پاییزی

بنام

ترانه : رضا حمیدی ، گیتار : مجتبی تقی پور

بنام

 

یه مرد پاییزی دنیاشو گم کرده
یارش بهش گفته که برنمیگرده
تنها شدن سخته واسش چه آسونه
بارون میاد هر شب از سقف این خونه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچکی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچکی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه
هر شب کنار بغض چشماشو میبنده
احساسشو باخته دیگه نمیخنده
تو قلب سرد اون یه عمره پاییزه
کوهی که سنگاشم یخ کرده میریزه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچ کی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچ کی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا گلزار مرد پاییزی

بنام

ترانه : رضا حمیدی ، گیتار : مجتبی تقی پور

بنام

 

یه مرد پاییزی دنیاشو گم کرده
یارش بهش گفته که برنمیگرده
تنها شدن سخته واسش چه آسونه
بارون میاد هر شب از سقف این خونه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچکی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچکی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه
هر شب کنار بغض چشماشو میبنده
احساسشو باخته دیگه نمیخنده
تو قلب سرد اون یه عمره پاییزه
کوهی که سنگاشم یخ کرده میریزه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچ کی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه
دنیاش پره درده
آخه اشک چشاش اونو دیوونه کرده
تنهاست تو اتاقش
دیگه هیچ کی نمیگیره حتی سراغش
حرفاش پر آهه بعد
این همه سال هنوز خیره به راهه
چشماش بی گناهه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا گلزار مرد پاییزی

خرم خبر

About