دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا حدادیان یادم بیار

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا حدادیان یادم بیار

بنام


ترانه : باران – تهیه کننده : رین بند

بنام

متن آهنگ جدید حمیدرضا حدادیان بنام یادم بیار

آسمون ترو خدا بازم ببار بازم ببار ، روزای خوبمونو یادم بیار یادم بیار

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این د خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

کی میتونه غیر تو، تو دلمو خالی کنی ، مگه میتونه کسی دل منو راضی کنه

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این دل خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

***

بنام

***

آسمون ترو خدا بازم ببار بازم ببار ، روزای خوبمون یادم بیار یادم بیار

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این دل خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

کی میتونه غیر تو، تو دلمو خالی کنی ، مگه میتونه کسی دل منو راضی کن

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این دل خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا حدادیان یادم بیار

بنام


ترانه : باران – تهیه کننده : رین بند

بنام

متن آهنگ جدید حمیدرضا حدادیان بنام یادم بیار

آسمون ترو خدا بازم ببار بازم ببار ، روزای خوبمونو یادم بیار یادم بیار

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این د خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

کی میتونه غیر تو، تو دلمو خالی کنی ، مگه میتونه کسی دل منو راضی کنه

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این دل خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

***

بنام

***

آسمون ترو خدا بازم ببار بازم ببار ، روزای خوبمون یادم بیار یادم بیار

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این دل خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

کی میتونه غیر تو، تو دلمو خالی کنی ، مگه میتونه کسی دل منو راضی کن

در و دیوار این خونه دیگه از تو نمیخونه ، خونه بی تو یه زندونه دیوونه

میدونی این دل خستم دیگه آروم نمیگیره ، عاشقت بی تو میمیره عزیزم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا حدادیان یادم بیار

دانلود shareit

About