دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

بنام

 

 

 

توضیحات

ای کاش . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت

دوست دارم . پوریا احمدی . پوریا احمدی . محمد استقامت

بغض . محمد علی پوررشیدی . محمد استقامت . محمد استقامت

نبض احساس . بهزاد بهزادی . سعید زارع . بهزاد بهزادی

انتخاب . امیر خوشنام . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

معجزه . محمد استقامت . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

خیانت . بهزاد بهزادی . رضا علوی . بهزاد بهزادی

شب بخیر . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

شعر اخره . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

 

 

نوازندگان گیتار :
سعید امینی قطعه 3 و 8 و 9
حامد دهقانی قطعه 4 و 5 و 7
نوازنده گیتار الکتریک :
داوود جلادت قطعه 2
نوازندگان ویولن :
رامین قربانی قطعه 1 و 6 و 8
علی پاپی قطعه 3 و 5

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

بنام

 

(image)

 

 

توضیحات

ای کاش . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت . یاسر ملک ثابت

دوست دارم . پوریا احمدی . پوریا احمدی . محمد استقامت

بغض . محمد علی پوررشیدی . محمد استقامت . محمد استقامت

نبض احساس . بهزاد بهزادی . سعید زارع . بهزاد بهزادی

انتخاب . امیر خوشنام . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

معجزه . محمد استقامت . محمد علی پور رشیدی . بهزاد بهزادی

خیانت . بهزاد بهزادی . رضا علوی . بهزاد بهزادی

شب بخیر . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

شعر اخره . بهزاد بهزادی . رضا علوی . محمد استقامت

 

 

نوازندگان گیتار :
سعید امینی قطعه 3 و 8 و 9
حامد دهقانی قطعه 4 و 5 و 7
نوازنده گیتار الکتریک :
داوود جلادت قطعه 2
نوازندگان ویولن :
رامین قربانی قطعه 1 و 6 و 8
علی پاپی قطعه 3 و 5

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ بهزاد بهزادی معجزه

تلگرام

About