دانلود رایگان آهنگ ایلیا علوی بگو داره دروغ میگه

دانلود رایگان آهنگ ایلیا علوی بگو داره دروغ میگه

بنام

دانلود آهنگ جدید ایلیا علوی بنام بگو داره دروغ میگه

یکی چشاش تو چشمامه نشسته روبروی من
که تنها همدمو همراش فقط دستای خالیشن
میگه روزی باهاش بودی ولی ندیدتت دیگه
میگه دستاشو ول کردی دروغ میگه یا راس مگه
میگه که عاشقش بودی خونه توی دلش کردی
میگه همسفرش بودی میون راه ولش کردی
چرا چشاتو میبندی چرا ساکت تو
میشینی
داره از عشق تو میگه مگه کوری نمیبینی
داره بد از دلت میگه یه چیزی خب بگو دیگه
داره میگه تو نامردی بگو داره دروغ میگه
تو ساکت موندی و اونم شکایتاشو از تو گفت
نمیخام صحبتی باشه سکوتت همه چی رو گفت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ایلیا علوی بگو داره دروغ میگه

بنام

دانلود آهنگ جدید ایلیا علوی بنام بگو داره دروغ میگه

یکی چشاش تو چشمامه نشسته روبروی من
که تنها همدمو همراش فقط دستای خالیشن
میگه روزی باهاش بودی ولی ندیدتت دیگه
میگه دستاشو ول کردی دروغ میگه یا راس مگه
میگه که عاشقش بودی خونه توی دلش کردی
میگه همسفرش بودی میون راه ولش کردی
چرا چشاتو میبندی چرا ساکت تو
میشینی
داره از عشق تو میگه مگه کوری نمیبینی
داره بد از دلت میگه یه چیزی خب بگو دیگه
داره میگه تو نامردی بگو داره دروغ میگه
تو ساکت موندی و اونم شکایتاشو از تو گفت
نمیخام صحبتی باشه سکوتت همه چی رو گفت

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ایلیا علوی بگو داره دروغ میگه

پرشین موزیک

About