صدای «رضا رضاپور» با همراهی گروه «چاهی» در «روسیه» طنین انداز شد

صدای «رضا رضاپور» با همراهی گروه «چاهی» در «روسیه» طنین انداز شد

photo_2016-05-20_11-35-56

گروه موسیقی «چاهی» با صدای «رضا رضاپور» و به مناسبت افتتاح انجمن دوستی ایران و روسیه در «سنت پترزبورگ» و «مسکو» به اجرای برنامه پرداخت.
+در این اجراها قطعه تلفیقی ایرانی-روسی به نام «کاتیوشا» نواخته شد که با استقبال گسترده مخاطبین روسی همراه بود

صدای «رضا رضاپور» با همراهی گروه «چاهی» در «روسیه» طنین انداز شد

(image)

گروه موسیقی «چاهی» با صدای «رضا رضاپور» و به مناسبت افتتاح انجمن دوستی ایران و روسیه در «سنت پترزبورگ» و «مسکو» به اجرای برنامه پرداخت.
+در این اجراها قطعه تلفیقی ایرانی-روسی به نام «کاتیوشا» نواخته شد که با استقبال گسترده مخاطبین روسی همراه بود
صدای «رضا رضاپور» با همراهی گروه «چاهی» در «روسیه» طنین انداز شد

استخدام

About