اردشیر کامکار با گروه خود روی صحنه می‌رود

اردشیر کامکار با گروه خود روی صحنه می‌رود

موسیقی ما – «اردشیرکامکار» -آهنگساز و نوازندۀ برجسته کمانچه- همراه با گروهِ خود، سوم مهر ماه در تالار اندیشۀ حوزۀ هنری به اجرای برنامه خواهد پرداخت. خوانندگی بخش فارسی این کنسرت را «وحید تاج» برعهده دارد و «حشمت رجب‌زاده» به عنوان خوانندۀ بخش محلی فعالیت خواهد کرد. این برنامه چون دیگر کنسرت‌های این گروه در دو بخش فارسی و محلی اجرا می‌شود.
 
این کنسرت‌ها شامل دو بخش فارسی و محلی است که خوانندۀ بخش محلی آن حشمت رجب‌زاده است. «تاج» در این اجراها، تصانیفی چون «زهی عشق» را با شعری از مولانا، «دیار متروک» با شعری از سایه، تصنیف «بازآمدن» با شعری از مولانا‌ و تصنیف «دل دیوانه» را با شعری از جبار امیری اجرا خواهد کرد. در بخش محلی نیز قطعاتی لری،‌ بختیاری و کردی با تنظیم اردشیر کامکار برای مخاطبان اجرا خواهد شد که از جملۀ آن می‌توان به آسمون ابری‌، مقام عزیز بیگی‌، امشو بارون بباره و غیره اشاره کرد.
 
آهنگ و تنظیم قطعات کنسرت برعهدۀ اردشیر کامکار است. در این اجرا نوازندگانِ برجسته‌ای چون «فرج علیپور» کمانچه و «کامبیز گنجه‌ای» تمبک، به اجرای برنامه خواهند پرداخت و «نیریز کامکار» تار، «سیاوش کامکار» سنتور، «کامران احمدی» دف، «سعید نایب محمدی» عود، «قاسم رحیم زاده» تار و «ترگل خلیقی» رباب خواهند نواخت. ضمن آنکه «وحید تاج» خواننده بخش فارسی و «حشمت رجب زاده» خواننده بخش محلی است.
روتیتر: 
سوم مهر ماه در تالار اندیشۀ حوزه هنری

برچسب ها:

عکس خبر اول: 
عکس های خبر: 

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
موسیقی ما – «اردشیرکامکار» -آهنگساز و نوازندۀ برجسته کمانچه- همراه با گروهِ خود، سوم مهر ماه در تالار اندیشۀ حوزۀ هنری به اجرای برنامه خواهد پرداخت. خوانندگی بخش فارسی این کنسرت را «وحید تاج» برعهده دارد و «حشمت رجب‌زاده» به عنوان خوانندۀ بخش محلی فعالیت خواهد کرد. این برنامه چون دیگر کنسرت‌های این گروه در دو بخش فارسی و محلی اجرا می‌شود. این کنسرت‌ها شامل دو بخش فارسی و محلی است که خوانندۀ بخش محلی آن حشمت رجب‌زاده است. «تاج» در این اجراها، تصانیفی چون…

اردشیر کامکار با گروه خود روی صحنه می‌رود

موسیقی ما – «اردشیرکامکار» -آهنگساز و نوازندۀ برجسته کمانچه- همراه با گروهِ خود، سوم مهر ماه در تالار اندیشۀ حوزۀ هنری به اجرای برنامه خواهد پرداخت. خوانندگی بخش فارسی این کنسرت را «وحید تاج» برعهده دارد و «حشمت رجب‌زاده» به عنوان خوانندۀ بخش محلی فعالیت خواهد کرد. این برنامه چون دیگر کنسرت‌های این گروه در دو بخش فارسی و محلی اجرا می‌شود.
 
این کنسرت‌ها شامل دو بخش فارسی و محلی است که خوانندۀ بخش محلی آن حشمت رجب‌زاده است. «تاج» در این اجراها، تصانیفی چون «زهی عشق» را با شعری از مولانا، «دیار متروک» با شعری از سایه، تصنیف «بازآمدن» با شعری از مولانا‌ و تصنیف «دل دیوانه» را با شعری از جبار امیری اجرا خواهد کرد. در بخش محلی نیز قطعاتی لری،‌ بختیاری و کردی با تنظیم اردشیر کامکار برای مخاطبان اجرا خواهد شد که از جملۀ آن می‌توان به آسمون ابری‌، مقام عزیز بیگی‌، امشو بارون بباره و غیره اشاره کرد.
 
آهنگ و تنظیم قطعات کنسرت برعهدۀ اردشیر کامکار است. در این اجرا نوازندگانِ برجسته‌ای چون «فرج علیپور» کمانچه و «کامبیز گنجه‌ای» تمبک، به اجرای برنامه خواهند پرداخت و «نیریز کامکار» تار، «سیاوش کامکار» سنتور، «کامران احمدی» دف، «سعید نایب محمدی» عود، «قاسم رحیم زاده» تار و «ترگل خلیقی» رباب خواهند نواخت. ضمن آنکه «وحید تاج» خواننده بخش فارسی و «حشمت رجب زاده» خواننده بخش محلی است.
روتیتر: 
سوم مهر ماه در تالار اندیشۀ حوزه هنری

برچسب ها:

عکس خبر اول: 
(image)
عکس های خبر: 
(image)

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
موسیقی ما – «اردشیرکامکار» -آهنگساز و نوازندۀ برجسته کمانچه- همراه با گروهِ خود، سوم مهر ماه در تالار اندیشۀ حوزۀ هنری به اجرای برنامه خواهد پرداخت. خوانندگی بخش فارسی این کنسرت را «وحید تاج» برعهده دارد و «حشمت رجب‌زاده» به عنوان خوانندۀ بخش محلی فعالیت خواهد کرد. این برنامه چون دیگر کنسرت‌های این گروه در دو بخش فارسی و محلی اجرا می‌شود. این کنسرت‌ها شامل دو بخش فارسی و محلی است که خوانندۀ بخش محلی آن حشمت رجب‌زاده است. «تاج» در این اجراها، تصانیفی چون…

اردشیر کامکار با گروه خود روی صحنه می‌رود

About