دانلود رایگان آهنگ ناصر زینعلی زود رفت

دانلود رایگان آهنگ ناصر زینعلی زود رفت

بنام

دانلود آهنگ جدید ناصر زینعلی بنام زود رفت

حرف از تو شد جلو چشمم دیدم تموم اون روزا رو دستم رو شد

گریم گرفتو دوباره رفتم تو فکر تو و دستم رو شد

اخه قول داده بودم که به تو فکر نکنم دیگه هیچ اهنگ غمگینی اثر نذاره رو من

به تو قول داده بودم تنهایی سر نکنم

زندگیمو از این بدتر نکنم

زود رفت هرچی بینمون بود رفت عشقمون رفت چه آسون رفت

زود رفت هرچی بینمون بود رفت عشقمون رفت

چه آسون رفت

همش از خودم کلافه میشم همش با خودم کلنجار میرم چرا از یادم نمیری

هنوز اسم تو با من میاد هنوز تورو به یادم میارم چرا از یادم نمیری ؟

زود رفت هرچی بینمون بود رفت , عشقمون رفت چه آسون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ناصر زینعلی زود رفت

بنام

دانلود آهنگ جدید ناصر زینعلی بنام زود رفت

حرف از تو شد جلو چشمم دیدم تموم اون روزا رو دستم رو شد

گریم گرفتو دوباره رفتم تو فکر تو و دستم رو شد

اخه قول داده بودم که به تو فکر نکنم دیگه هیچ اهنگ غمگینی اثر نذاره رو من

به تو قول داده بودم تنهایی سر نکنم

زندگیمو از این بدتر نکنم

زود رفت هرچی بینمون بود رفت عشقمون رفت چه آسون رفت

زود رفت هرچی بینمون بود رفت عشقمون رفت

چه آسون رفت

همش از خودم کلافه میشم همش با خودم کلنجار میرم چرا از یادم نمیری

هنوز اسم تو با من میاد هنوز تورو به یادم میارم چرا از یادم نمیری ؟

زود رفت هرچی بینمون بود رفت , عشقمون رفت چه آسون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ناصر زینعلی زود رفت

شهر خبر

About