رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر: فشاری وجود نداشت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر: فشاری وجود نداشت

hamidaskari-9

کنسرت حمید عسکری در شهر بهشهر به دستور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر لغو شد.
+مسعود فلاح: زمان کنسرت حمید عسکری با توجه به فرارسیدن ایام عزاداری سیدالشهداء هنوز مشخص نیست

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر: فشاری وجود نداشت

(image)

کنسرت حمید عسکری در شهر بهشهر به دستور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر لغو شد.
+مسعود فلاح: زمان کنسرت حمید عسکری با توجه به فرارسیدن ایام عزاداری سیدالشهداء هنوز مشخص نیست
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر: فشاری وجود نداشت

If you are looking for ver filmes online then learn more .

About