ضرر سیگار بیشتر است یا موسیقی؟

ضرر سیگار بیشتر است یا موسیقی؟

۱-۲۱۱۹

یک پیشکسوت موسیقی نواحی و احیاگر ساز قرنه گفت: خروجی جشنواره‌ی موسیقی نواحی امسال با توجه به رویکرد دقت بر اصالت روایت‌ها مطمئنا نسبت به دوره‌های قبل متفاوت خواهد بود. پرویز عبداللهی اظهار کرد: امسال با حضور افرادی مانند دکتر پهلوان و دیگر افرادی که شناخت درستی از موسیقی نواحی دارند، مطمئنم که خروجی جشنواره بسیار متفاوت خواهد بود و مطمئنا نوازنده‌های شاخصی، بویژه در میان افراد جوان به جامعه‌ی هنری کشور معرفی خواهند شد. او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، ادامه داد: مهم‌ترین اتفاقی که با برگزاری این جشنواره روی می‌دهد، این‌ است که در چنین …

ضرر سیگار بیشتر است یا موسیقی؟

(image)

یک پیشکسوت موسیقی نواحی و احیاگر ساز قرنه گفت: خروجی جشنواره‌ی موسیقی نواحی امسال با توجه به رویکرد دقت بر اصالت روایت‌ها مطمئنا نسبت به دوره‌های قبل متفاوت خواهد بود. پرویز عبداللهی اظهار کرد: امسال با حضور افرادی مانند دکتر پهلوان و دیگر افرادی که شناخت درستی از موسیقی نواحی دارند، مطمئنم که خروجی جشنواره بسیار متفاوت خواهد بود و مطمئنا نوازنده‌های شاخصی، بویژه در میان افراد جوان به جامعه‌ی هنری کشور معرفی خواهند شد. او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره موسیقی نواحی، ادامه داد: مهم‌ترین اتفاقی که با برگزاری این جشنواره روی می‌دهد، این‌ است که در چنین …
ضرر سیگار بیشتر است یا موسیقی؟

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

مرکز فیلم

About