ملیحه سعیدی: دنبال مجوز کنسرت بودن از من گذشته است

ملیحه سعیدی: دنبال مجوز کنسرت بودن از من گذشته است

۱۴۶۰۸۹۲۳۸۸۰۲۶_۵۳

یک قانون‌نواز پیشکسوت این روزها مشغول تألیف‌های جدیدش برای ساز قانون است و هنوز قصد اجرای صحنه‌ای ندارد. ملیحه سعیدی اظهار کرد: این روزها در خانه و در حال تألیف آثاری برای ساز قانون هستم. به‌تازگی کتابی را با محتوای ردیف‌های میرزا عبدالله تألیف کرده‌ام که همراه با هفت لوح فشرده منتشر خواهد شد. او ادامه داد: این اثر را همین اواخر برای انتشار به موسسه‌ی «ماهور» تحویل داده‌ام. در این هفت لوح فشرده با ساز قانون نوازندگی کرده‌ام. سعیدی که سال‌هاست با سازش روی صحنه‌ی اجرا نکرده است، در این‌باره توضیح داد: من دیگر حوصله‌ی این کارها و حاشیه‌هایش …

ملیحه سعیدی: دنبال مجوز کنسرت بودن از من گذشته است

(image)

یک قانون‌نواز پیشکسوت این روزها مشغول تألیف‌های جدیدش برای ساز قانون است و هنوز قصد اجرای صحنه‌ای ندارد. ملیحه سعیدی اظهار کرد: این روزها در خانه و در حال تألیف آثاری برای ساز قانون هستم. به‌تازگی کتابی را با محتوای ردیف‌های میرزا عبدالله تألیف کرده‌ام که همراه با هفت لوح فشرده منتشر خواهد شد. او ادامه داد: این اثر را همین اواخر برای انتشار به موسسه‌ی «ماهور» تحویل داده‌ام. در این هفت لوح فشرده با ساز قانون نوازندگی کرده‌ام. سعیدی که سال‌هاست با سازش روی صحنه‌ی اجرا نکرده است، در این‌باره توضیح داد: من دیگر حوصله‌ی این کارها و حاشیه‌هایش …
ملیحه سعیدی: دنبال مجوز کنسرت بودن از من گذشته است

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

About