کیوان پهلوان: بر روایت صحیح موسیقی مناطق تأکید داریم

کیوان پهلوان: بر روایت صحیح موسیقی مناطق تأکید داریم

کیوان پهلوان

کیوان پهلوان گفت: تأکید ویژه بر موضوع روایت صحیح قطعات موسیقی مناطق، یکی از مسائلی است که تلاش کردیم در نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با دقت و تمرکز بیشتری به آن بپردازیم. کیوان پهلوان – مدرس و پژوهشگر موسیقی نواحی و مذهبی – در آستانه برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: جشنواره موسیقی فقط این نیست که عده‌ای نوازنده کنار هم جمع شوند و هریک قطعات خود را بنوازند. امسال هم در نهمین جشنواره موسیقی نواحی، یکی از نکات اصلی که تلاش داریم آن را برجسته کنیم، تأکید بر موضوع روایت صحیح قطعات موسیقی مناطق توسط نوازنده‌های جوان‌تر، از سوی …

کیوان پهلوان: بر روایت صحیح موسیقی مناطق تأکید داریم

(image)

کیوان پهلوان گفت: تأکید ویژه بر موضوع روایت صحیح قطعات موسیقی مناطق، یکی از مسائلی است که تلاش کردیم در نهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با دقت و تمرکز بیشتری به آن بپردازیم. کیوان پهلوان – مدرس و پژوهشگر موسیقی نواحی و مذهبی – در آستانه برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: جشنواره موسیقی فقط این نیست که عده‌ای نوازنده کنار هم جمع شوند و هریک قطعات خود را بنوازند. امسال هم در نهمین جشنواره موسیقی نواحی، یکی از نکات اصلی که تلاش داریم آن را برجسته کنیم، تأکید بر موضوع روایت صحیح قطعات موسیقی مناطق توسط نوازنده‌های جوان‌تر، از سوی …
کیوان پهلوان: بر روایت صحیح موسیقی مناطق تأکید داریم

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

About