«علیرضا میرعلینقی» در بیمارستان بستری شد

«علیرضا میرعلینقی» در بیمارستان بستری شد

علیرضا میرعلینقی

علیرضا میرعلینقی در بیمارستان بستری شد. سعیده آبشناسان مدیرمسئول مجله گوهران با اعلام این خبر گفت: «علیرضا میرعلینقی پژوهشگر حوزه موسیقی صبح امروز به علت وضعیت نامناسب جسمی در بیمارستان تهران کلینیک بستری شد.» وی ادامه داد: «وضعیت جسمی آقای میرعلینقی فعلا مناسب نیست و به گفته دکتر علیزاده پزشک معالج ایشان، این پژوهشگر باید تا یک هفته تحت مراقبت های ویژه باشد.» گفتنی است میرعلینقی سال هاست با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می کند.

«علیرضا میرعلینقی» در بیمارستان بستری شد

(image)

علیرضا میرعلینقی در بیمارستان بستری شد. سعیده آبشناسان مدیرمسئول مجله گوهران با اعلام این خبر گفت: «علیرضا میرعلینقی پژوهشگر حوزه موسیقی صبح امروز به علت وضعیت نامناسب جسمی در بیمارستان تهران کلینیک بستری شد.» وی ادامه داد: «وضعیت جسمی آقای میرعلینقی فعلا مناسب نیست و به گفته دکتر علیزاده پزشک معالج ایشان، این پژوهشگر باید تا یک هفته تحت مراقبت های ویژه باشد.» گفتنی است میرعلینقی سال هاست با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می کند.
«علیرضا میرعلینقی» در بیمارستان بستری شد

آپدیت نود 32 ورژن 9

دانلود سریال و آهنگ

About