چرا «رامبد جوان» به سراغ پاشایی رفت؟

چرا «رامبد جوان» به سراغ پاشایی رفت؟

۱۶-۵-۲۷-۱۷۲۱۹rambod

خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: رامبد جوان و برنامه «خندوانه» هفته‌ گذشته به سراغ موضوع متفاوتی رفت و میزبان چهره‌های گمنامی شد که خود را شبیه مرتضی پاشایی کرده‌ بودند. کتایون کیخسروی:هفته گذشته وقتی مخاطبان خندوانه پای گیرنده‌های‌شان نشستند تا در ساعت همیشگی تماشاگر این برنامه باشند، با مهمانان متفاوتی مواجه شدند. این بار مهمانان رامبد جوان نه آدم‌های موفق و شناخته شده بودند نه بازیگران یا هنرمندانی که خاطره‌های خوشی از آن‌ها داریم، مهمانان او، سه جوان بودند که خود را به شکل و شمایل زنده‌یاد مرتضی پاشایی خواننده پاپ درآورده بودند. داستان مرتضی پاشایی و طرفدارانش حالا اگرچه داستانی …

چرا «رامبد جوان» به سراغ پاشایی رفت؟

(image)

خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: رامبد جوان و برنامه «خندوانه» هفته‌ گذشته به سراغ موضوع متفاوتی رفت و میزبان چهره‌های گمنامی شد که خود را شبیه مرتضی پاشایی کرده‌ بودند. کتایون کیخسروی:هفته گذشته وقتی مخاطبان خندوانه پای گیرنده‌های‌شان نشستند تا در ساعت همیشگی تماشاگر این برنامه باشند، با مهمانان متفاوتی مواجه شدند. این بار مهمانان رامبد جوان نه آدم‌های موفق و شناخته شده بودند نه بازیگران یا هنرمندانی که خاطره‌های خوشی از آن‌ها داریم، مهمانان او، سه جوان بودند که خود را به شکل و شمایل زنده‌یاد مرتضی پاشایی خواننده پاپ درآورده بودند. داستان مرتضی پاشایی و طرفدارانش حالا اگرچه داستانی …
چرا «رامبد جوان» به سراغ پاشایی رفت؟

مرکز فیلم

About