«لطفا مراقب سقف تالار وحدت باشید که مبادا ریزش کند!»

«لطفا مراقب سقف تالار وحدت باشید که مبادا ریزش کند!»

کنسرت لیان


گروه موسیقی «لیان» بوشهر به سرپرستی «محسن شریفیان» تازه ترین کنسرت خود را در حالی اجرا کرد که «خالد ابراهیم اماره» رییس دفتر حفاظت منافع سفارت مصر مهمان ویژه این اجرای زنده بود.
+عکسهای سامان هادیان از کنسرت گروه لیان را در ادامه ببینید

«لطفا مراقب سقف تالار وحدت باشید که مبادا ریزش کند!»

(image)

(image) (image)
گروه موسیقی «لیان» بوشهر به سرپرستی «محسن شریفیان» تازه ترین کنسرت خود را در حالی اجرا کرد که «خالد ابراهیم اماره» رییس دفتر حفاظت منافع سفارت مصر مهمان ویژه این اجرای زنده بود.
+عکسهای سامان هادیان از کنسرت گروه لیان را در ادامه ببینید
«لطفا مراقب سقف تالار وحدت باشید که مبادا ریزش کند!»

بک لینک رنک 7

موسیقی

About