همنوازان «آوای پارسیان» همزمان با روز «گلونی» به صحنه رفتند

همنوازان «آوای پارسیان» همزمان با روز «گلونی» به صحنه رفتند

آوای پارسیان

کنسرت همنوازان «آوای پارسیان» به سرپرستی و خوانندگی «سامان علی پور» با حضور بیش از هزار نفر همزمان با روز روسری لری (گلونی) در جشنواره فرهنگی قوم لر در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.
+گزارش تصویری موسیقی ایرانیان از این کنسرت

همنوازان «آوای پارسیان» همزمان با روز «گلونی» به صحنه رفتند

(image)

(image) کنسرت همنوازان «آوای پارسیان» به سرپرستی و خوانندگی «سامان علی پور» با حضور بیش از هزار نفر همزمان با روز روسری لری (گلونی) در جشنواره فرهنگی قوم لر در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.
+گزارش تصویری موسیقی ایرانیان از این کنسرت
همنوازان «آوای پارسیان» همزمان با روز «گلونی» به صحنه رفتند

روزنامه قانون

About