اظهار نظر «حسین علیزاده» درباره ۱۰ آهنگساز جوان

اظهار نظر «حسین علیزاده» درباره ۱۰ آهنگساز جوان

۵۷۳۱۳۴۴۸

«۱۰» عنوان یک مجموعه‌ی‌ موسیقایی است که نگرش ۱۰ آهنگساز و ۷ خواننده‌ را نسبت یک جریان تصنیف‌خوانی امروز دربرمی‌گیرد و حسین علیزاده نیز برای آن یادداشتی نوشته است.
+وحید تاج، اشکان کمانگری، مجتبی عسگری، مهدی امامی، پوریا اخواص، حسین علیشاپور و امیر مردانه به‌عنوان خوانندگان این اثر حضور دارند

اظهار نظر «حسین علیزاده» درباره ۱۰ آهنگساز جوان

(image)

«۱۰» عنوان یک مجموعه‌ی‌ موسیقایی است که نگرش ۱۰ آهنگساز و ۷ خواننده‌ را نسبت یک جریان تصنیف‌خوانی امروز دربرمی‌گیرد و حسین علیزاده نیز برای آن یادداشتی نوشته است.
+وحید تاج، اشکان کمانگری، مجتبی عسگری، مهدی امامی، پوریا اخواص، حسین علیشاپور و امیر مردانه به‌عنوان خوانندگان این اثر حضور دارند
اظهار نظر «حسین علیزاده» درباره ۱۰ آهنگساز جوان

دانلود آهنگ جدید

About