گفت‌وگو با پزشک نسخه حاشیه ساز: به بیمارم صدای شجریان را توصیه می‌کنم!

گفت‌وگو با پزشک نسخه حاشیه ساز: به بیمارم صدای شجریان را توصیه می‌کنم!

۱۴۶۰۳۸۰۴۱۰۹۳۲_isna (2)

چند روزیست که در فضای مجازی صحبت از پزشکی است که نسخه‌ای خاص برای بیمارش تجویز کرده و از داروخانه خواسته بود که اگر بیمار در پرداخت هزینه دارو با مشکل مواجه شد با او تماس بگیرند، با پزشک تماسی گرفته نشد اما تصویری از نسخه دست به دست در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چرخید و میلیون‌ها نفر در جریان آن قرار گرفتند تا دوباره به دست خودش رسید. دکتر “علیرضا صلحی” همان پزشک معروف است که البته پیش از این نسخه دیگرش هم سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته بود، تجویز صدای شجریان برای بیمار! …

گفت‌وگو با پزشک نسخه حاشیه ساز: به بیمارم صدای شجریان را توصیه می‌کنم!

(image)

چند روزیست که در فضای مجازی صحبت از پزشکی است که نسخه‌ای خاص برای بیمارش تجویز کرده و از داروخانه خواسته بود که اگر بیمار در پرداخت هزینه دارو با مشکل مواجه شد با او تماس بگیرند، با پزشک تماسی گرفته نشد اما تصویری از نسخه دست به دست در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چرخید و میلیون‌ها نفر در جریان آن قرار گرفتند تا دوباره به دست خودش رسید. دکتر “علیرضا صلحی” همان پزشک معروف است که البته پیش از این نسخه دیگرش هم سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته بود، تجویز صدای شجریان برای بیمار! …
گفت‌وگو با پزشک نسخه حاشیه ساز: به بیمارم صدای شجریان را توصیه می‌کنم!

بک لینک رنک 7

bluray movie download

About