دانلود رایگان آهنگ صالح جعفر زاده بی اعتمادم

دانلود رایگان آهنگ صالح جعفر زاده بی اعتمادم

بنام

 

بنام

 

بی اعتمادم به چشماتو حرفات

اینکه بمونی کنارم فقط دروغه

غم تو چشمام بغض تو صدام , حالم خرابه

تو نمیدونی اینکه نباشی برام عذابه

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

هر کاری کردی که بذاری بری از کنار من

غم هاتو دادی به دنیای من بی تو میمونه دلم

سرمای خونه رو بیا بگیرو باز بمون کنارم

نه نه نگو برنمیگردی عزیزم برگرد کنارم

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صالح جعفر زاده بی اعتمادم

بنام

 

بنام

 

بی اعتمادم به چشماتو حرفات

اینکه بمونی کنارم فقط دروغه

غم تو چشمام بغض تو صدام , حالم خرابه

تو نمیدونی اینکه نباشی برام عذابه

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

هر کاری کردی که بذاری بری از کنار من

غم هاتو دادی به دنیای من بی تو میمونه دلم

سرمای خونه رو بیا بگیرو باز بمون کنارم

نه نه نگو برنمیگردی عزیزم برگرد کنارم

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

دل دل کردی که بمونی کنارم , من توو نبود تو آروم ندارم

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

پاییز میشه خونه اگه تو نباشی , دق میکنه دلم اگه ازم جداشی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صالح جعفر زاده بی اعتمادم

خبرگذاری خوزستان

About