ایلامی‌ها برای ناظری‌ها سنگ تمام گذاشتند!

ایلامی‌ها برای ناظری‌ها سنگ تمام گذاشتند!

nazeri

hot-topic-logoشهرام ناظری و حافظ ناظری در ادامه برگزاری تور شهرستان های «ناگفته» میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی در شهرستان ایلام بودند.
+شهرام ناظری: هیچ یک از موانعی که سر راه من برای ارائه موسیقی رخ می‌دهد باعث نمی‌شود که جا خالی کنم و مانند برخی از هنرمندان از ایران بروم

ایلامی‌ها برای ناظری‌ها سنگ تمام گذاشتند!

(image)

(image) شهرام ناظری و حافظ ناظری در ادامه برگزاری تور شهرستان های «ناگفته» میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی در شهرستان ایلام بودند.
+شهرام ناظری: هیچ یک از موانعی که سر راه من برای ارائه موسیقی رخ می‌دهد باعث نمی‌شود که جا خالی کنم و مانند برخی از هنرمندان از ایران بروم
ایلامی‌ها برای ناظری‌ها سنگ تمام گذاشتند!

دانلود فیلم جدید

About