مصوبات یک جلسه بحث‌برانگیز

مصوبات یک جلسه بحث‌برانگیز

۱۷۳۵۸۰۱

چهارمین جلسه شورای هنری ارکسترها در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور اکثریت اعضا و به ریاست محمد سریر در سالن تشریفات تالار وحدت برگزار شد. در این جلسه کلیات قرارداد نوازندگان و ساختار سازمانی پیشنهادی بنیاد رودکی برای مدیریت ارکسترها تحت عنوان «مرکز ار کسترها» که ارکان آن شامل رئیس مرکز، مشاوران و شورای هنری، کمیته فنی کارشناس تدوین برنامه و واحد اجرایی است مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت. همچنین بر اساس تصمیم گیری شورای هنری ارکسترها مقرر شد بنیاد رودکی در راستای ارتقای سطح کیفی ارکسترها مقدمات اعزام ۱۲ نفر نوازنده جوان ایرانی به کشور ایتالیا جهت …

مصوبات یک جلسه بحث‌برانگیز

(image)

چهارمین جلسه شورای هنری ارکسترها در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور اکثریت اعضا و به ریاست محمد سریر در سالن تشریفات تالار وحدت برگزار شد. در این جلسه کلیات قرارداد نوازندگان و ساختار سازمانی پیشنهادی بنیاد رودکی برای مدیریت ارکسترها تحت عنوان «مرکز ار کسترها» که ارکان آن شامل رئیس مرکز، مشاوران و شورای هنری، کمیته فنی کارشناس تدوین برنامه و واحد اجرایی است مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت. همچنین بر اساس تصمیم گیری شورای هنری ارکسترها مقرر شد بنیاد رودکی در راستای ارتقای سطح کیفی ارکسترها مقدمات اعزام ۱۲ نفر نوازنده جوان ایرانی به کشور ایتالیا جهت …
مصوبات یک جلسه بحث‌برانگیز

خرید بک لینک

روزنامه قانون

About