دانلود رایگان آهنگ محمد دریاوردی به همراهی معین با چند نفری تو

دانلود رایگان آهنگ محمد دریاوردی به همراهی معین با چند نفری تو

بنام

ترانه: اکبر زرگری – تنظیم: معین منیری

دانلود آهنگ جدید محمد دریاوردی به همراهی معین بنام با چند نفری تو

 

 

با تو پر آوازم
نیستی نبض احساسم
کنده خیلی بیمارم
از حالم کن آزادم

برگرد بازم پیشم

خشکید بی تو ریشم

بی تو دارم آب میشم
با مرگ هم صدا میشم
من پر شدم از رویات
دارم دیوونه میشم

موندم سر راه تو.   شاید که تو پیدا شی

برگرد بازم پیشم.       خشکید بی تو ریشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد دریاوردی به همراهی معین با چند نفری تو

بنام

ترانه: اکبر زرگری – تنظیم: معین منیری

دانلود آهنگ جدید محمد دریاوردی به همراهی معین بنام با چند نفری تو

 

 

با تو پر آوازم
نیستی نبض احساسم
کنده خیلی بیمارم
از حالم کن آزادم

برگرد بازم پیشم

خشکید بی تو ریشم

بی تو دارم آب میشم
با مرگ هم صدا میشم
من پر شدم از رویات
دارم دیوونه میشم

موندم سر راه تو.   شاید که تو پیدا شی

برگرد بازم پیشم.       خشکید بی تو ریشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد دریاوردی به همراهی معین با چند نفری تو

افق

About