موسیقی و مجسمه، هدیه اتریشی‌ها به ایران

موسیقی و مجسمه، هدیه اتریشی‌ها به ایران

۱۴۱۹۶۸۴۷۸۴۷۰۹_۵۶

هنرمندان اتریشی درباره تور جهانی رودررو که یک رسیتال آوازی است، توضیح‌هایی را ارائه کردند. مدیر برگزاری تور جهانی «رودررو» درباره این کنسرت توضیح داد:‌ پروژه «رودررو» از اتریش آغاز شده و در دومین ایستگاه خود به ایران رسیده است. این در حالی است که این کنسرت‌ها در کشورهایی مانند سوئیس و ژاپن ادامه پیدا خواهد کرد. عادل زمانی ادامه داد: هربرت لیپرت (خواننده) و ادوارد کوترواتز (پیانیست) این رسیتال آوازی را در تالار رودکی اجرا می‌کنند. ایده این کنسرت‌ها از دوست مجسمه‌ساز آن‌ها گرفته شده است، به صورتی که یک احساس به‌صورت چهره به چهره با این مجسمه‌ها که …

موسیقی و مجسمه، هدیه اتریشی‌ها به ایران

(image)

هنرمندان اتریشی درباره تور جهانی رودررو که یک رسیتال آوازی است، توضیح‌هایی را ارائه کردند. مدیر برگزاری تور جهانی «رودررو» درباره این کنسرت توضیح داد:‌ پروژه «رودررو» از اتریش آغاز شده و در دومین ایستگاه خود به ایران رسیده است. این در حالی است که این کنسرت‌ها در کشورهایی مانند سوئیس و ژاپن ادامه پیدا خواهد کرد. عادل زمانی ادامه داد: هربرت لیپرت (خواننده) و ادوارد کوترواتز (پیانیست) این رسیتال آوازی را در تالار رودکی اجرا می‌کنند. ایده این کنسرت‌ها از دوست مجسمه‌ساز آن‌ها گرفته شده است، به صورتی که یک احساس به‌صورت چهره به چهره با این مجسمه‌ها که …
موسیقی و مجسمه، هدیه اتریشی‌ها به ایران

bluray movie download

About