Tag Archives: «حسین کرد
«حسین علیزاده» به صورت رسمی از «خانه موسیقی» استعفا کرد

«حسین علیزاده» به صورت رسمی از «خانه موسیقی» استعفا کرد «حسین علیزاده» آهنگ‌ساز، پژوهش‌گر و نوازنده تار و سه‌تار ایرانی…