Tag Archives: «جلوه شد
قطعه «جلوه بی رنگی» از «فرهاد هراتی» منتشر شد (دانلود)

قطعه «جلوه بی رنگی» از «فرهاد هراتی» منتشر شد (دانلود) قطعه «جلوه بی رنگی» به آهنگسازی و خوانندگی «فرهاد هراتی»…