Tag Archives: «استاد درمی‌آید
فیلم مستند «استاد نریمان، پدر عود ایران» به نمایش درمی‌آید

فیلم مستند «استاد نریمان، پدر عود ایران» به نمایش درمی‌آید فیلم مستند «استاد نریمان،پدر عود ایران» در تاریخ ۸ خرداد…