سریال طریقت
سریال طریقت

مدت انتشار: ۲۰۱۶ تاکنون (۳ فصل)

سریال «طریقت» (The Path) داستان یک فرقه مذهبی-عرفانی در نیویورک را روایت می کند. در این میان شخصیت ادی لین (آرون پاول) بعد از این که برای مدتی از خانه خود دور می ماند به این فرقه و باورهای آن ها شک می کند و در ادامه رویایی صادق را تجربه می کند. همسرش فکر می کند که ادی به وی خیانت کرده و ادی نیز شک های خود به فرقه و اصول آن را با همسرش در میان نمی گذارد. هر اپیزود از «طریقت» به روابط بین افراد این فرقه و خانواده لین، اعتقادات دینی و جستجوی قدرت در میان این افراد می پردازد. این سریال در واقع تفاوت عمیق بین زندگی که می گذرانیم و زندگی که دوست داریم داشته باشیم را به نمایش می گذارد.

سریال طریقت
سریال طریقت

در «طریقت» مولفه هایی مانند اتفاقات ترسناک و رازآلود، عشق و موضوعات ماوراء الطبیعه با هم ترکیب می شوند. همچنین در این سریال قدرت طلبی و فساد این فرقه مذهبی و سوء استفاده از باورهای مذهبی اعضای فرقه خود کنایه ای است به اتفاقاتی که به همین شکل در دنیای واقعی رخ می دهد. علی رغم بازهای خیره کننده و موفق بازیگران اصلی «طریقت» اما داستان کند آن باعث می شود که تا انتهای فصل اول نتوانید تاثیر عمیق سریال و کشش آن را حس کنید.

About

Categories: دسته‌بندی نشده برچسب‌ها,