دانلود رایگان آهنگ نیما پورفرج تب داغ

دانلود رایگان آهنگ نیما پورفرج تب داغ

بنام


ترانه ، ملودی : نیما پورفرج – تنظیم : نیما پورفرج

دانلود آهنگ جدید نیما پورفرج بنام تب داغ

بازم دوباره امشب هواتو کرده قلبم ، مثل دیوونه ها باز میلرزه تن و دستم
دارم از تب میسوزم کجایی تو کجایی ، میخوام باشی کنارم نه هزیون نمیگم

تب داغم امشب وجودتو میخواد ، سردی نفسهام نفساتو میخواد و
با  احساس و با احساس ، تو رو میخواد تو رو میخواد

به لب رسیده جونم از همون روز که رفتی ، ثانیه ها نمیرن آخه چقدر تو سنگی
این حقیقت نداره تو باشی عشق منو ، ولی من تنها بمونم تو کنار من نباشی

دانلود آهنگ جدید نیما پورفرج بنام تب داغ

بازم دوباره امشب هواتو کرده قلبم ، مثل دیوونه ها باز میلرزه تن و دستم
دارم از تب میسوزم کجایی تو کجایی ، میخوام باشی کنارم نه هزیون نمیگم

تب داغم امشب وجودتو میخواد ، سردی نفسهام نفساتو میخواد و
با  احساس و با احساس ، تو رو میخواد تو رو میخواد

به لب رسیده جونم از همون روز که رفتی ، ثانیه ها نمیرن آخه چقدر تو سنگی
این حقیقت نداره تو باشی عشق منو ، ولی من تنها بمونم تو کنار من نباشی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما پورفرج تب داغ

بنام


ترانه ، ملودی : نیما پورفرج – تنظیم : نیما پورفرج

دانلود آهنگ جدید نیما پورفرج بنام تب داغ

بازم دوباره امشب هواتو کرده قلبم ، مثل دیوونه ها باز میلرزه تن و دستم
دارم از تب میسوزم کجایی تو کجایی ، میخوام باشی کنارم نه هزیون نمیگم

تب داغم امشب وجودتو میخواد ، سردی نفسهام نفساتو میخواد و
با  احساس و با احساس ، تو رو میخواد تو رو میخواد

به لب رسیده جونم از همون روز که رفتی ، ثانیه ها نمیرن آخه چقدر تو سنگی
این حقیقت نداره تو باشی عشق منو ، ولی من تنها بمونم تو کنار من نباشی

دانلود آهنگ جدید نیما پورفرج بنام تب داغ

بازم دوباره امشب هواتو کرده قلبم ، مثل دیوونه ها باز میلرزه تن و دستم
دارم از تب میسوزم کجایی تو کجایی ، میخوام باشی کنارم نه هزیون نمیگم

تب داغم امشب وجودتو میخواد ، سردی نفسهام نفساتو میخواد و
با  احساس و با احساس ، تو رو میخواد تو رو میخواد

به لب رسیده جونم از همون روز که رفتی ، ثانیه ها نمیرن آخه چقدر تو سنگی
این حقیقت نداره تو باشی عشق منو ، ولی من تنها بمونم تو کنار من نباشی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نیما پورفرج تب داغ

خبرگزاری مهر

About