دانلود رایگان آهنگ مهدی واحدی و میثم خداوردی روزه خوبی داشته باشی

دانلود رایگان آهنگ مهدی واحدی و میثم خداوردی روزه خوبی داشته باشی

بنام

Mehdi Vahedi & Meysam Khodaverdi

 

دانلود آهنگ جدید مهدی واحدی و میثم خداوردی بنام روزه خوبی داشته باشی

 

وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
روزه خوبی داشته باشی
با یار جدیدت
همونی که نظر میده تو خریدت
روزه خوبی داشته باشی
که قول دادی به پام بشینی
وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
روزه خوبی داشته باشی
با یار جدیدت
که نظر میده تو خریدت
روزه خوبی داشته باشی
که قول دادی به پام بشینی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی واحدی و میثم خداوردی روزه خوبی داشته باشی

بنام

Mehdi Vahedi & Meysam Khodaverdi

 

دانلود آهنگ جدید مهدی واحدی و میثم خداوردی بنام روزه خوبی داشته باشی

 

وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
روزه خوبی داشته باشی
با یار جدیدت
همونی که نظر میده تو خریدت
روزه خوبی داشته باشی
که قول دادی به پام بشینی
وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
وفتی که بارون میباره
وفتی یکم خوبه هوا
دلم هوایی میشه
بهم میگن سربه هوا
روزه خوبی داشته باشی
با یار جدیدت
که نظر میده تو خریدت
روزه خوبی داشته باشی
که قول دادی به پام بشینی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی واحدی و میثم خداوردی روزه خوبی داشته باشی

تکست آهنگ

About