«سالار عقیلی» به خبر لغو کنسرتش در سبزوار واکنش نشان داد

«سالار عقیلی» به خبر لغو کنسرتش در سبزوار واکنش نشان داد

۳

hot-topic-logoکنسرت «سالار عقیلی» که قرار بود روز جمعه ۱۵ مرداد در شهر سبزوار برگزار شود، به دستور دادستانی لغو شد.
+مردم گناهی نکرده‌اند که پول بلیط داده‌اند و از راه‌های دور می‌خواستند خودشان را به محل برگزاری کنسرت برسانند
+از دکتر جنتی خواهش می‌کنم این موضوع را پیگیری بکنند
+موسیقی من یک موسیقی سنتی است که از هر جهت مورد تأیید است. وقتی مجوزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود، یعنی قانون حکم برگزاری یک رویداد را داده است

«سالار عقیلی» به خبر لغو کنسرتش در سبزوار واکنش نشان داد

(image)

(image) کنسرت «سالار عقیلی» که قرار بود روز جمعه ۱۵ مرداد در شهر سبزوار برگزار شود، به دستور دادستانی لغو شد.
+مردم گناهی نکرده‌اند که پول بلیط داده‌اند و از راه‌های دور می‌خواستند خودشان را به محل برگزاری کنسرت برسانند
+از دکتر جنتی خواهش می‌کنم این موضوع را پیگیری بکنند
+موسیقی من یک موسیقی سنتی است که از هر جهت مورد تأیید است. وقتی مجوزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود، یعنی قانون حکم برگزاری یک رویداد را داده است
«سالار عقیلی» به خبر لغو کنسرتش در سبزوار واکنش نشان داد

شهرداری

About