دانلود رایگان آهنگ کامیار اشجری نپرسیدی

دانلود رایگان آهنگ کامیار اشجری نپرسیدی

بنام


تنظیم : سعید عسرا – اهنگ : کامیار اشجری – ترانه : عادل پیروی
کاور : میلاد حیدری

دانلود آهنگ جدید کامیار اشجری بنام نپرسیدی

نپرسیدی چرا میگم باید بگذری از عشقم ، چه آسون دل بریدی وخدایا این نبود حقم

نپرسیدی چجوریشد که واست راه رو باز کردم ، خودم باعث شدم رفتی خودم باعث این دردم

آره گفتم برو اما خودم هم التماس کردم ، مگه میشه نشه دیگه به آغوش تو برگردم

یکاری کن تو میتونی هنوزم عاشقت هستم ، میدونی جز تو رو هر کس درایه قلبمو بستم

نمیخوام باورش سخته که دیگه مال هم نیستیم ، ببین بارون زده امشب ماهم هردو یه جور خیسیم

تو دستات سهم عشقت شد کنارش زیر بارونی ، منم اشکام خیسم کرده مون بهتر نمیدونی

دانلود آهنگ جدید کامیار اشجری بنام نپرسیدی

نپرسیدی چرا میگم باید بگذری از عشقم ، چه آسون دل بریدی وخدایا این نبود حقم

نپرسیدی چجوریشد که واست راه رو باز کردم ، خودم باعث شدم رفتی خودم باعث این دردم

آره گفتم برو اما خودم هم التماس کردم ، مگه میشه نشه دیگه به آغوش تو برگردم

یکاری کن تو میتونی هنوزم عاشقت هستم ، میدونی جز تو رو هر کس درایه قلبمو بستم

نمیخوام باورش سخته که دیگه مال هم نیستیم ، ببین بارون زده امشب ماهم هردو یه جور خیسیم

تو دستات سهم عشقت شد کنارش زیر بارونی ، منم اشکام خیسم کرده مون بهتر نمیدونی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کامیار اشجری نپرسیدی

بنام


تنظیم : سعید عسرا – اهنگ : کامیار اشجری – ترانه : عادل پیروی
کاور : میلاد حیدری

دانلود آهنگ جدید کامیار اشجری بنام نپرسیدی

نپرسیدی چرا میگم باید بگذری از عشقم ، چه آسون دل بریدی وخدایا این نبود حقم

نپرسیدی چجوریشد که واست راه رو باز کردم ، خودم باعث شدم رفتی خودم باعث این دردم

آره گفتم برو اما خودم هم التماس کردم ، مگه میشه نشه دیگه به آغوش تو برگردم

یکاری کن تو میتونی هنوزم عاشقت هستم ، میدونی جز تو رو هر کس درایه قلبمو بستم

نمیخوام باورش سخته که دیگه مال هم نیستیم ، ببین بارون زده امشب ماهم هردو یه جور خیسیم

تو دستات سهم عشقت شد کنارش زیر بارونی ، منم اشکام خیسم کرده مون بهتر نمیدونی

دانلود آهنگ جدید کامیار اشجری بنام نپرسیدی

نپرسیدی چرا میگم باید بگذری از عشقم ، چه آسون دل بریدی وخدایا این نبود حقم

نپرسیدی چجوریشد که واست راه رو باز کردم ، خودم باعث شدم رفتی خودم باعث این دردم

آره گفتم برو اما خودم هم التماس کردم ، مگه میشه نشه دیگه به آغوش تو برگردم

یکاری کن تو میتونی هنوزم عاشقت هستم ، میدونی جز تو رو هر کس درایه قلبمو بستم

نمیخوام باورش سخته که دیگه مال هم نیستیم ، ببین بارون زده امشب ماهم هردو یه جور خیسیم

تو دستات سهم عشقت شد کنارش زیر بارونی ، منم اشکام خیسم کرده مون بهتر نمیدونی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کامیار اشجری نپرسیدی

car

About