دانلود رایگان آهنگ حسین یوسفی ادم برفی

دانلود رایگان آهنگ حسین یوسفی ادم برفی

بنام

 

دانلود آهنگ جدید حسین یوسفی بنام ادم برفی

تو شب سال که تو
برفی ته کوچه تک و
تنها با تموم انتظارات
چشم بهراه صبح فردا
مثل پیری خیره مونده
با دوتا چشم زغالی
میخواد اسمون بخنده
توی فردای خیالی
رو تن ساکت وسردم
گونه های برف نشینه
اگه ادمک بخوابه
خواب خورشیدو میبینه
عشق خورشید توی
قلبت داره
اشیون میسازه نمیدونه روس
این عشق باید عمرشو ببازه
باید عمرشو ببازه
باید عمرشو ببازه
میدونه چته افتاب
هستیشو ازت میگیره
گم میشه تو دست خورشید
داره میمیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین یوسفی ادم برفی

بنام

 

دانلود آهنگ جدید حسین یوسفی بنام ادم برفی

تو شب سال که تو
برفی ته کوچه تک و
تنها با تموم انتظارات
چشم بهراه صبح فردا
مثل پیری خیره مونده
با دوتا چشم زغالی
میخواد اسمون بخنده
توی فردای خیالی
رو تن ساکت وسردم
گونه های برف نشینه
اگه ادمک بخوابه
خواب خورشیدو میبینه
عشق خورشید توی
قلبت داره
اشیون میسازه نمیدونه روس
این عشق باید عمرشو ببازه
باید عمرشو ببازه
باید عمرشو ببازه
میدونه چته افتاب
هستیشو ازت میگیره
گم میشه تو دست خورشید
داره میمیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین یوسفی ادم برفی

فستیوال فیلم

About