سرطان، موسیقی و یک رُنسانس

سرطان، موسیقی و یک رُنسانس

۱۴۶۴۳۳۲۷۹۹۸۱۸_۲-۱۰

«درخشش خورشید در اشک ماه چهارم» عنوان یک پروژه‌ی موسیقایی است که با آهنگسازی رهی کریمی و سپهر بحرایی تولید شده است. این اثر، راوی قصه‌ی یک انسان است که برای اولین‌بار با بیماری سرطان مواجه می‌شود و باید مراحلی را تا سازگاری با بیماری‌اش طی کند. این آلبوم شامل همنشینی موسیقی، علم پزشکی و روان‌شناسی است که پا به پای هم در این پروژه پیش رفته‌اند. گیلدا رجبی دماوندی که کارشناس رشته روان‌شناسی در این آلبوم موسیقی است، درباره‌ی تولید این اثر به خبرنگار سرویس موسیقی ایسنا، گفت: کار ما از اینجا شروع شد که چند جوان با استعداد …

سرطان، موسیقی و یک رُنسانس

(image)

«درخشش خورشید در اشک ماه چهارم» عنوان یک پروژه‌ی موسیقایی است که با آهنگسازی رهی کریمی و سپهر بحرایی تولید شده است. این اثر، راوی قصه‌ی یک انسان است که برای اولین‌بار با بیماری سرطان مواجه می‌شود و باید مراحلی را تا سازگاری با بیماری‌اش طی کند. این آلبوم شامل همنشینی موسیقی، علم پزشکی و روان‌شناسی است که پا به پای هم در این پروژه پیش رفته‌اند. گیلدا رجبی دماوندی که کارشناس رشته روان‌شناسی در این آلبوم موسیقی است، درباره‌ی تولید این اثر به خبرنگار سرویس موسیقی ایسنا، گفت: کار ما از اینجا شروع شد که چند جوان با استعداد …
سرطان، موسیقی و یک رُنسانس

میهن دانلود

About