دانلود رایگان آهنگ ابوالفضل پیرهادی دلمو عاشق کن

دانلود رایگان آهنگ ابوالفضل پیرهادی دلمو عاشق کن

بنام

تنظیم:مهدی غفاری
شعر و ملودی:ابوالفضل پیرهادی
با تشکر از:مجتبی دربیدی

 

دانلود آهنگ جدید ابوالفضل پیرهادی بنام دلمو عاشق کن

 

 

 

چرانامهربونی چرامیری نمیمونی میدونی تورو میخوام میری دل

میسوزونی میدونی تورومیخوام
میری دل میسوزونی دیگه یارت نمیشم گرفتارت نمیشم هرچقد بمونی بخای بازعاشقت نمیشم

هرچقد بمونی بخای باز عاشقت نمیشم

دلمودوباره عاشق کن یواش یواش توقلبم نروبمون همیشه بمون فقط واسه من
چراهم منو می پای چراهم اونو می پای چرابامن دورنگی چرازبروزرنگی میخوای بامن بجنگی بجنگی بجنگی
دیگه یارت نمیشم گرفتارت نمیشم هرچقد بمونی بخوای بازعاشقت نمیشم

دلمودوباره عاشق کن یواش یواش توقلبم نروبمون همیشه بمون فقط واسه من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ابوالفضل پیرهادی دلمو عاشق کن

بنام

تنظیم:مهدی غفاری
شعر و ملودی:ابوالفضل پیرهادی
با تشکر از:مجتبی دربیدی

 

دانلود آهنگ جدید ابوالفضل پیرهادی بنام دلمو عاشق کن

 

 

 

چرانامهربونی چرامیری نمیمونی میدونی تورو میخوام میری دل

میسوزونی میدونی تورومیخوام
میری دل میسوزونی دیگه یارت نمیشم گرفتارت نمیشم هرچقد بمونی بخای بازعاشقت نمیشم

هرچقد بمونی بخای باز عاشقت نمیشم

دلمودوباره عاشق کن یواش یواش توقلبم نروبمون همیشه بمون فقط واسه من
چراهم منو می پای چراهم اونو می پای چرابامن دورنگی چرازبروزرنگی میخوای بامن بجنگی بجنگی بجنگی
دیگه یارت نمیشم گرفتارت نمیشم هرچقد بمونی بخوای بازعاشقت نمیشم

دلمودوباره عاشق کن یواش یواش توقلبم نروبمون همیشه بمون فقط واسه من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ابوالفضل پیرهادی دلمو عاشق کن

خبر دانشجویی

About