دانلود رایگان آهنگ انعکاس فاصله

دانلود رایگان آهنگ انعکاس فاصله

بنام

 

دانلود آهنگ جدید انعکاس بنام فاصله

 

نگو بازم مثل قدیم کاش یکم تو هم حال منو داشتی
تو که پس نمیزنی به سینه کسی
تو هم همش به فکر عشق و حالی
تو رفتی دیگه فکر برگشتی برام نزاشتی
دمش گرم چقدر ساده رفت
اونی که میگفت تا آخرش با من هست
دل کندن ار تو سخت برام
از وقتی رفتی همش دورو برم قرص هست
اینقدر ساده نمیشه گذشت از تو
لعنتی خیلی بدی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ انعکاس فاصله

بنام

 

دانلود آهنگ جدید انعکاس بنام فاصله

 

نگو بازم مثل قدیم کاش یکم تو هم حال منو داشتی
تو که پس نمیزنی به سینه کسی
تو هم همش به فکر عشق و حالی
تو رفتی دیگه فکر برگشتی برام نزاشتی
دمش گرم چقدر ساده رفت
اونی که میگفت تا آخرش با من هست
دل کندن ار تو سخت برام
از وقتی رفتی همش دورو برم قرص هست
اینقدر ساده نمیشه گذشت از تو
لعنتی خیلی بدی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ انعکاس فاصله

مدلینگ

About