برگزاری «سمفونی صلح» در گالری آریانا/ خواننده موسیقی هم حضور دارد

برگزاری «سمفونی صلح» در گالری آریانا/ خواننده موسیقی هم حضور دارد

۲۱۰۳۵۹۷

نمایشگاه «سمفونی صلح» با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه در گالری آریانا برپا می شود. نمایشگاه «سمفونی صلح» از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق در گالری «آریانا» برپا شد. در این نمایشگاه ١٠ اثر هنری از مجسمه سازی های ناصر پلنگی به همراه دو نقاشی از او در معرض دید عموم قرار می گیرد. ناصر پلنگی  از هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی با آثاری که محوریت آنها موسیقی است در این نمایشگاه حضور دارد. ۱۰ اثر نقاشی از ساغر …

برگزاری «سمفونی صلح» در گالری آریانا/ خواننده موسیقی هم حضور دارد

(image)

نمایشگاه «سمفونی صلح» با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه در گالری آریانا برپا می شود. نمایشگاه «سمفونی صلح» از روز جمعه ۲۱ خرداد ماه با نمایش آثاری از ناصر پلنگی، ساغر مسعودی و کاوه آفاق در گالری «آریانا» برپا شد. در این نمایشگاه ١٠ اثر هنری از مجسمه سازی های ناصر پلنگی به همراه دو نقاشی از او در معرض دید عموم قرار می گیرد. ناصر پلنگی  از هنرمندان شاخص هنرهای تجسمی با آثاری که محوریت آنها موسیقی است در این نمایشگاه حضور دارد. ۱۰ اثر نقاشی از ساغر …
برگزاری «سمفونی صلح» در گالری آریانا/ خواننده موسیقی هم حضور دارد

تلگرام

About