دانلود رایگان آهنگ شاهد سبحانی فر ققنوس

دانلود رایگان آهنگ شاهد سبحانی فر ققنوس

بنام


اهنگ : شاهد سبحانی فر – تنظیم : فهام گوهری – میکس و مستر : فهام گوهری

دانلود آهنگ جدید شاهد سبحانی فر بنام ققنوس

بیا جانا که امروز آن‌مایی

کجایی تو کجایی تو کجایی

به فر سایه ات چون آفتابیم

همایی تو همایی تو همایی

جهان فانی نماند ز آنک او را

بقایی تو بقایی تو بقایی

چه چنگ اندر تو زد عالم که‌ او را

نوایی تو نوایی تو نوایی

چو عاشق بی کله گردد تو او را

قبایی تو قبایی تو قبایی

خمش کردم ولی بهر خدا را

خدایی کن خدایی کن خدایی

دانلود آهنگ جدید شاهد سبحانی فر بنام ققنوس

بیا جانا که امروز آن‌مایی

کجایی تو کجایی تو کجایی

به فر سایه ات چون آفتابیم

همایی تو همایی تو همایی

جهان فانی نماند ز آنک او را

بقایی تو بقایی تو بقایی

چه چنگ اندر تو زد عالم که‌ او را

نوایی تو نوایی تو نوایی

چو عاشق بی کله گردد تو او را

قبایی تو قبایی تو قبایی

خمش کردم ولی بهر خدا را

خدایی کن خدایی کن خدایی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شاهد سبحانی فر ققنوس

بنام


اهنگ : شاهد سبحانی فر – تنظیم : فهام گوهری – میکس و مستر : فهام گوهری

دانلود آهنگ جدید شاهد سبحانی فر بنام ققنوس

بیا جانا که امروز آن‌مایی

کجایی تو کجایی تو کجایی

به فر سایه ات چون آفتابیم

همایی تو همایی تو همایی

جهان فانی نماند ز آنک او را

بقایی تو بقایی تو بقایی

چه چنگ اندر تو زد عالم که‌ او را

نوایی تو نوایی تو نوایی

چو عاشق بی کله گردد تو او را

قبایی تو قبایی تو قبایی

خمش کردم ولی بهر خدا را

خدایی کن خدایی کن خدایی

دانلود آهنگ جدید شاهد سبحانی فر بنام ققنوس

بیا جانا که امروز آن‌مایی

کجایی تو کجایی تو کجایی

به فر سایه ات چون آفتابیم

همایی تو همایی تو همایی

جهان فانی نماند ز آنک او را

بقایی تو بقایی تو بقایی

چه چنگ اندر تو زد عالم که‌ او را

نوایی تو نوایی تو نوایی

چو عاشق بی کله گردد تو او را

قبایی تو قبایی تو قبایی

خمش کردم ولی بهر خدا را

خدایی کن خدایی کن خدایی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شاهد سبحانی فر ققنوس

باران دانلود

About