دانلود رایگان آهنگ شهرام خاکسار دلخوشی

دانلود رایگان آهنگ شهرام خاکسار دلخوشی

بنام

آلبوم : نیسام .نسار احمد اکبری. مهرداد بردبار. مسعود عظیمی. خانوم پرستو. حبیب شریف
تنظیم : نسار احمد اکبری . امیر حیدری. مسعود عظیمی.
میکس و مستر: نیسام . احمد صانیقه. ناصر سینا. امیر حیدری
ترانه : مهدی گرناوی.مهرداد بردبار. شکیب هیاتی. حبیب شریف. مسعود عظیمی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام خاکسار دلخوشی

بنام

آلبوم : نیسام .نسار احمد اکبری. مهرداد بردبار. مسعود عظیمی. خانوم پرستو. حبیب شریف
تنظیم : نسار احمد اکبری . امیر حیدری. مسعود عظیمی.
میکس و مستر: نیسام . احمد صانیقه. ناصر سینا. امیر حیدری
ترانه : مهدی گرناوی.مهرداد بردبار. شکیب هیاتی. حبیب شریف. مسعود عظیمی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام خاکسار دلخوشی

فیلم سریال آهنگ

About