دانلود رایگان آهنگ حمید رضا محوی خوشبختی

دانلود رایگان آهنگ حمید رضا محوی خوشبختی

بنام

تنظیم : شهرام جی اچ / ترانه : زهرا احدی / عکاس و طراحی : سعید دیزل

دانلود آهنگ جدید حمید رضا محوی بنام خوشبختی

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید رضا محوی خوشبختی

بنام

تنظیم : شهرام جی اچ / ترانه : زهرا احدی / عکاس و طراحی : سعید دیزل

دانلود آهنگ جدید حمید رضا محوی بنام خوشبختی

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

همین که دیدیم یهو
مهرتو افتاد به دلم
چشات چه مهربانه الهی قربونت برم
شدی تموم اروزم تویی تویی ابروم
حس خوبی با منه وقتی میشینی رو به روم
اره اره زندگیم باتو قشنگ میشه
شبو روزای قشنگی باتو در پیشه
اره اره عاشقت شدم شدی
دنیام بگو دوسم داری عاشق این حرفام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید رضا محوی خوشبختی

لردگان

About