دانلود رایگان آهنگ محمد خوارزمی و محمد حسین خاتمی دلتنگم

دانلود رایگان آهنگ محمد خوارزمی و محمد حسین خاتمی دلتنگم

بنام

ترانه سرا : زهرا حسینی

 

دانلود آهنگ جدید محمد خوارزمی و محمد حسین خاتمی بنام دلتنگم

 

 

آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
یا رضا ای جانم فدایت  قسمتم کن سحن زیبایت
یا مولا فقیر و مسکینم    حرم و نبینم میمیرم
صدای نقاره ها میگه  که آقا دل رو شفا میده
رو سیاه همو گناه کارم  نگو که دست از تو بردارم
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد خوارزمی و محمد حسین خاتمی دلتنگم

بنام

ترانه سرا : زهرا حسینی

 

دانلود آهنگ جدید محمد خوارزمی و محمد حسین خاتمی بنام دلتنگم

 

 

آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
یا رضا ای جانم فدایت  قسمتم کن سحن زیبایت
یا مولا فقیر و مسکینم    حرم و نبینم میمیرم
صدای نقاره ها میگه  که آقا دل رو شفا میده
رو سیاه همو گناه کارم  نگو که دست از تو بردارم
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم
آقا جان مولا جان دلتنگ دیدارم    میدونی خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد خوارزمی و محمد حسین خاتمی دلتنگم

Not Found

The requested URL /backlink.html was not found on this server.

About