آلبوم «اس ام اس – پیام کوتاه» منتشر می‌شود

آلبوم «اس ام اس – پیام کوتاه» منتشر می‌شود

photo_2016-06-15_15-08-34

آلبوم «اس ام اس – پیام کوتاه» با آهنگسازی «امیر رجبی» که می‌توان آن را اثری از تلفیق لحظه‌های موسیقایی در فرهنگ‌های شنیداری مختلف از نظر جغرافیایی و صوتی دانست، با ٢١ ترک منتشر خواهد شد. در هر ترک این آلبوم یک ساز یا خواننده نقش محوری دارد و پیام مورد نظر از سوی آهنگساز را منتقل می‌کند. این اثر شامل قطعاتی چون نیایش اول، بیات کرد،‌ درد دل، دل ای دل ای،‌ نهفت، فاروق،‌ کهکشان، کولی، کرمانجی (برای فرشته)، رنگ، شهرآشوب، شرنگ ۱، شرنگ ۲، شور، تسخیر، یادگاری، ذکر، سرکش، شوشتری، وهم و همچنین نیایش ۲ است. در این …

آلبوم «اس ام اس – پیام کوتاه» منتشر می‌شود

(image)

آلبوم «اس ام اس – پیام کوتاه» با آهنگسازی «امیر رجبی» که می‌توان آن را اثری از تلفیق لحظه‌های موسیقایی در فرهنگ‌های شنیداری مختلف از نظر جغرافیایی و صوتی دانست، با ٢١ ترک منتشر خواهد شد. در هر ترک این آلبوم یک ساز یا خواننده نقش محوری دارد و پیام مورد نظر از سوی آهنگساز را منتقل می‌کند. این اثر شامل قطعاتی چون نیایش اول، بیات کرد،‌ درد دل، دل ای دل ای،‌ نهفت، فاروق،‌ کهکشان، کولی، کرمانجی (برای فرشته)، رنگ، شهرآشوب، شرنگ ۱، شرنگ ۲، شور، تسخیر، یادگاری، ذکر، سرکش، شوشتری، وهم و همچنین نیایش ۲ است. در این …
آلبوم «اس ام اس – پیام کوتاه» منتشر می‌شود

wolrd press news

About