کنسرتی ویژه برای اولین زن ایرانی برنده مدال المپیک برگزار می‌شود

کنسرتی ویژه برای اولین زن ایرانی برنده مدال المپیک برگزار می‌شود

index

سامانه کنسرت آنلاین کشور «حام» به قدردانی از افتخار غرورآفرین ایراندخت قهرمان «کیمیا علیزاده» کنسرت بزرگ خود را همزمان ورود کاروان المپیک و با همراهی هنرمندان محبوب و مورد علاقه کیمیای ایران برگزار می‌کند.
+ بهنوش بختیاری اجرای این برنامه را برعهده خواهد داشت

کنسرتی ویژه برای اولین زن ایرانی برنده مدال المپیک برگزار می‌شود

(image)

سامانه کنسرت آنلاین کشور «حام» به قدردانی از افتخار غرورآفرین ایراندخت قهرمان «کیمیا علیزاده» کنسرت بزرگ خود را همزمان ورود کاروان المپیک و با همراهی هنرمندان محبوب و مورد علاقه کیمیای ایران برگزار می‌کند.
+ بهنوش بختیاری اجرای این برنامه را برعهده خواهد داشت
کنسرتی ویژه برای اولین زن ایرانی برنده مدال المپیک برگزار می‌شود

خبرگذاری خوزستان

About