تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدال

تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدال

۵۷۳۲۶۵۵۵

رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست جمهوری این کشور به دامیانو جورانا – رهبر ارکستر جوانان جهان – از پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد. روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی خبر داد، رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست‌ جمهوری این کشور (Presidential Medal) به دامیانو جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان، از پروژه مشترک ایران و ایتالیا با عنوان «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد. «صدای ایتالیا برای ایران» عنوان پروژه مشترک بین‌المللی ارکستر جوانان جهان با سرپرستی دامیانو جورانا و ارکستر سمفونیک تهران با سرپرستی نصیر حیدریان شامل برگزاری چند مسترکلاس و کنسرت مشترک به رهبری لوریس …

تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدال

(image)

رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست جمهوری این کشور به دامیانو جورانا – رهبر ارکستر جوانان جهان – از پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد. روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی خبر داد، رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست‌ جمهوری این کشور (Presidential Medal) به دامیانو جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان، از پروژه مشترک ایران و ایتالیا با عنوان «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد. «صدای ایتالیا برای ایران» عنوان پروژه مشترک بین‌المللی ارکستر جوانان جهان با سرپرستی دامیانو جورانا و ارکستر سمفونیک تهران با سرپرستی نصیر حیدریان شامل برگزاری چند مسترکلاس و کنسرت مشترک به رهبری لوریس …
تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدال

تلگرام

About