تشریح چگونگی باز شدن پای موسیقی ایران به بی‌ینال ونیز

تشریح چگونگی باز شدن پای موسیقی ایران به بی‌ینال ونیز

۵۷۳۰۳۱۷۲

پس از ۸۶ سال غیبت، ایران سرانجام به بی‌ینال موسیقی ونیز رسید. شصتمین دوره‌ی برگزاری این فستیوال میزبان سه هنرمندان جوان ایرانی، یعنی مهدی خیامی، کارن کیهانی و علیرضا فرهنگ خواهد بود که قطعاتی از موسیقی معاصر را اجرا خواهند کرد. مهدی خیامی که یکی از آهنگسازان حاضر در این دوره از بی‌ینال ونیز است، درباره‌ی حضور در بی‌ینال موسیقی ونیز گفت‌وگویی انجام داد. آقای خیامی! با این‌که ایران در دوره‌های گذشته‌ی برگزاری بی‌ینال ونیز، حضور نسبتا خوبی در بخش هنرهای تجسمی داشته است، اما شاهد غیبت طولانی‌مدت موسیقی ایران در این رویداد بوده‌ایم. فکر می‌کنید دلیل این غیبت ۸۶ …

تشریح چگونگی باز شدن پای موسیقی ایران به بی‌ینال ونیز

(image)

پس از ۸۶ سال غیبت، ایران سرانجام به بی‌ینال موسیقی ونیز رسید. شصتمین دوره‌ی برگزاری این فستیوال میزبان سه هنرمندان جوان ایرانی، یعنی مهدی خیامی، کارن کیهانی و علیرضا فرهنگ خواهد بود که قطعاتی از موسیقی معاصر را اجرا خواهند کرد. مهدی خیامی که یکی از آهنگسازان حاضر در این دوره از بی‌ینال ونیز است، درباره‌ی حضور در بی‌ینال موسیقی ونیز گفت‌وگویی انجام داد. آقای خیامی! با این‌که ایران در دوره‌های گذشته‌ی برگزاری بی‌ینال ونیز، حضور نسبتا خوبی در بخش هنرهای تجسمی داشته است، اما شاهد غیبت طولانی‌مدت موسیقی ایران در این رویداد بوده‌ایم. فکر می‌کنید دلیل این غیبت ۸۶ …
تشریح چگونگی باز شدن پای موسیقی ایران به بی‌ینال ونیز

آهنگ جدید

About