«مجتبی عسگری» در شیراز به روی صحنه می رود

«مجتبی عسگری» در شیراز به روی صحنه می رود

مجتبی عسگری

«مجتبی عسگری» خواننده موسیقی ایرانی، موزیکال پرفورمنس «آواز کَرَک» را در شهر شیراز به همراهی گروه نوازی تنبک به طراحی صادق شریعتی، به روی صحنه خواهد برد.
+این تجربه ی نو با نگاهی کروگرافیک به موسیقی کرال برای دیدن موسیقی ساخته شده است

«مجتبی عسگری» در شیراز به روی صحنه می رود

(image)

«مجتبی عسگری» خواننده موسیقی ایرانی، موزیکال پرفورمنس «آواز کَرَک» را در شهر شیراز به همراهی گروه نوازی تنبک به طراحی صادق شریعتی، به روی صحنه خواهد برد.
+این تجربه ی نو با نگاهی کروگرافیک به موسیقی کرال برای دیدن موسیقی ساخته شده است
«مجتبی عسگری» در شیراز به روی صحنه می رود

ورزشی

About