Tag Archives: «صدای اهدای
تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدال

تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدال رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست جمهوری این کشور به دامیانو…