Tag Archives: «باغ‌های تقدیم
«باغ‌های جاسمین» به کیارستمی تقدیم شد

«باغ‌های جاسمین» به کیارستمی تقدیم شد موسیقی ما – 17 و 18 تیر ماه، ارکستر زهی آیسو به رهبری «مازیار…