روایت «شهرام ناظری» از عشق به وطن

روایت «شهرام ناظری» از عشق به وطن

شهرام ناظری (عکس از منصور جهانی)

hot-topic-logoشهرام ناظری در آیین روز ملی فردوسی گفت: «ما به تشویق شدن عادت نداریم اما نیرویی باعث شده پیش برویم، و این نیرو چیزی جز عشق نیست. عشق به وطن باعث شده پیشنهادهای کشورهای دیگر را کنار بگذارم.»
+لوح زرین بنیاد فردوسی به شهرام ناظری اهدا شد

روایت «شهرام ناظری» از عشق به وطن

(image)

(image) شهرام ناظری در آیین روز ملی فردوسی گفت: «ما به تشویق شدن عادت نداریم اما نیرویی باعث شده پیش برویم، و این نیرو چیزی جز عشق نیست. عشق به وطن باعث شده پیشنهادهای کشورهای دیگر را کنار بگذارم.»
+لوح زرین بنیاد فردوسی به شهرام ناظری اهدا شد
روایت «شهرام ناظری» از عشق به وطن

خرید بک لینک

خبر جدید

About